Vi står klar med den rigtige supporter

Gennem mere end 20 år har vi været blandt de mest succesrige leverandører af first- og second level kunde- og medarbejdersupportere, lige som vi har ydet support ved både meget omfattende og mindre udrulningsopgaver.

Soft Supply tilbyder supportspecialister, der er håndplukket for deres tekniske og kommunikative evner, og som derfor kan sikre et højt serviceniveau ude hos vores kunder.

l

Servicedesk

En service- eller helpdesk er ofte ”øretævernes holdeplads” og forbundet med en høj grad af stress. Vi ved, hvor vigtigt det er, at en servicedesk-medarbejder, udover sin tekniske viden, er rigeligt forsynet med et godt overblik, tålmodighed og gode kommunikationsevner. Soft Supply har de helt rigtige konsulenter, der kan træde til i kortere eller længere tid, og som forstår, hvornår man skal eskalere en opgave videre.

On-site support

On-site support er en second-level supportfunktion, hvor opgaverne typisk løses hos brugeren. Som i alle former for support har Soft Supply’s on-site supportere stærke kompetencer som overblik, tålmodighed, gode kommunikationsevner og naturligvis it-forståelse på sit område. Hertil kommer dybdegående kompetencer indenfor adfærd og empati.

Udrulning

Udrulning af fx hardware- og software er ofte meget tids- og ressourcekrævende. Derfor kan der være behov for assistance udefra. Soft Supply tilbyder at hjælpe med fx udrulning og opsætning af hardware, udlevering og instruktion i mobiltelefoner og andet inventory samt installation af software, dokumentation og test.
En indikator for succesraten er, at vores konsulenter igen og igen bliver rekvireret af vores – i al beskedenhed – tilfredse kunder.

Har du brug for en dygtig medarbejder, der passer perfekt ind i din virksomhed?

Med mange års erfaring bag os og mange hundrede vellykkede match mellem arbejdsgivere og medarbejdere er vi sikre på, at vi kan matche din udfordring.

Kontakt Soft Supply, og lad os tage en snak om mulighederne…